Veel gestelde vragen

Normaal dien je de lokale brandweer of een professionele verdelger te verwittigen. Via het e-loket 1722 zal je binnenkort op een eenvoudige manier worden verder geholpen of op een eenvoudige manier worden doorverwezen.

Voor het vernietigen van wespennesten op privaat terrein of bij je thuis kan je uitzonderlijk beroep doen op de brandweer of op een professionele verdelger die snel ter plaatse kan komen. Let wel! Ook wanneer je een beroep doet op de brandweer, zal deze interventie meestal niet gratis zijn.

Het is echter vaak niet nodig om een wespennest te verdelgen. We hebben liever geen wespen in de buurt, maar ze zijn onze bondgenoot en verdelgen op hun beurt vervelende vliegen, muggen en andere insecten. Maar al te vaak worden bijen met wespen verward. Honingbijen zijn beschermde diertjes en mogen in geen geval vernietigd worden. De brandweer komt in dergelijke gevallen onnodig ter plaatse en moet de burger opnieuw doorverwijzen naar een imker.

Het is meestal niet nodig en bovendien tijdrovend om de aanvraag telefonisch door te geven. Het noodnummer 112 moet vooral bereikbaar blijven voor reële noodoproepen.

Bel dus niet naar het noodnummer 112 voor wespenverdelging.

Wanneer bel je uitzonderlijk wel de noodcentrale 112 voor dergelijke interventies?

Soms is een wespensteek gevaarlijk! Bij een steek in de mond of de keel bel je direct 112. Laat het slachtoffer ondertussen op een ijsblokje zuigen om de zwelling tegen te gaan. Bij een allergische reactie, bel je direct 112. Denk daarbij aan hevige benauwdheid, shockverschijnselen of een zwelling in de hals. Heeft het slachtoffer een adrenalinepen (EpiPen) bij zich? En heeft het slachtoffer gezwollen lippen of benauwdheid? Dan kun je hem of haar helpen om die pen toe te dienen.

Het e-loket kan je gebruiken als je hulp van de brandweer nodig hebt bij wateroverlast of stormschade (bijvoorbeeld als er veel schade is aan je dakbedekking, als er een kelder ondergelopen is of als er wateroverlast is op de openbare weg).

Als er iemand in gevaar kan zijn of als er sprake is van brand, moet je altijd 112 bellen (bijvoorbeeld als er gewonden zijn, als er sprake is van instortingsgevaar of als de openbare weg geheel of gedeeltelijk versperd is door een omgevallen boom).

Indien je het e-loket niet kan gebruiken, kan je, wanneer dit nummer geactiveerd is, 1722 bellen. Als het nummer 1722 niet actief is kan je 112 bellen.

Afhankelijk van de situatie, kunnen er kosten verbonden zijn aan een brandweerinterventie. Je vindt meer informatie hierover in het retributiereglement van je hulpverleningszone.

De brandweer doet al het mogelijke om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Als er veel aanvragen tegelijk zijn, zal je wat langer moeten wachten omdat de brandweer voorrang geeft aan situaties die dringend aangepakt moeten worden. De brandweer zal de aanvragen ook groeperen om te vermijden dat ze constant van de ene naar de andere plaats moeten rijden. Indien je een aanvraag hebt ingediend, wacht dan rustig op de komst van de brandweer en bel zeker niet naar 1722 of 112 om te vragen waar de brandweer blijft.

Ja, dit kan en dit doe je beter ook wanneer je na het indienen van de aanvraag merkt dat de tussenkomst van de brandweer niet meer nodig is (bijvoorbeeld wanneer het water in je kelder is weggetrokken). Doe je dit niet dan kan de brandweer kosten aanrekenen omdat ze dan voor niets zijn moeten uitrukken.

De brandweer is geen klusjes- of hersteldienst. Zij komen dus niet langs om je dakpannen goed te leggen, om je glazen koepel of terrasoverdekking te herstellen, om je dakgoot uit te kuisen of te herstellen, om een omgevallen boom of loshangende tak die op je eigen grond ligt in stukken te zagen en te verwijderen. Hiervoor moet je dus niet naar de brandweer bellen maar naar een gekwalificeerde vakman.

Heb je andere vragen?

Infographie
Bekijk een toegankelijke versie van de bovenstaande infographic